İnsanın ihtiyaç içinde kalmaya tahammül etmesi, onu ehil olmayan kimseden istemesinden daha kolaydır.Nehc-ül Belaga, h. 6 İmam Ali (a.s)

Muharrem Özel

Kufelilerin Hz. Hüseyin’e İhaneti

Soru İmam Hüseyin’i (a.s) öylesine coşku, istek ve bağlılıkla davet eden Kufeliler, ne oldu da birden İmam’ı yalnız bıraktılar hatta İmam’a karşı savaşa giriştiler? Cevap Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle iki soruya cevap vermemiz gerekmektedir: 1. Kufelilerin mektuplar yazarak İmam’ı davet etmelerinin nedeni ne idi? 2. Ubeydullah b. Ziyad, Kufe kıyamını bastırmak için...

Hz. Hüseyin’in Kıyamı

Soru Neden İmam Hüseyin (a.s) Muaviye’nin döneminde kıyam etmedi? Kısa Cevap İmam Hüseyin’in (a.s) Muaviye’nin döneminde kıyam etmemesinin sebebi hakkında şunları söyleyebiliriz: 1- İmam’ın (a.s) kardeşi ve imamı olan İmam Hasan’ın (a.s) hayatı döneminde Muaviye’yle yaptığı anlaşmaya gösterdiği saygı ve Muaviye’nin de böyle bir anlaşmaya göstermelik olarak yaptığı saygıdan dolayı. 2- İmam Hüseyin’le (a.s)...

Her Gün Âşura, Her Yer Kerbela

Soru Birçok kişiden “Her gün Âşura’dır, her yer Kerbela.” hadisinin çok zayıf bir hadis olduğu veya böyle bir hadisin olmadığını duydum. Sizden ricam bu konuda daha fazla bilgi vermenizdir. Bu söz bir hadis ise lütfen onun itibar ve doğruluğunun ne ölçüde olduğunu söyleyiniz. Kısa Cevap Hadis kitaplarında “Her gün Âşura’dır, her yer...

Yezid’in Tövbesi

Soru Yezid tüm bu yaptıklarından sonra tövbe etti mi? Tövbe etse bile, acaba böyle birinin tövbesi kabul edilir mi? Cevap Bu soru iki kısımdan oluşmaktadır. birincisi tarihi bölüm, ikincisi kelami bölüm. İkinci bölüm şu soruları peşi sıra getirmektedir; bu kadar büyük bir cinayet sonrası böyle bir kimse tövbe etme tevfiki bulabilir mi,...

Hz. Hüseyin’in (a.s) Mateminin Önem ve Felsefesi

Soru Hz. Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesi nedir? Kısa Cevap İmam Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesini anlamak için birkaç noktaya dikkat etmek gerekir: 1. Kur’an değişik âyetlerde yüce insanlar ve din evliyalarının erdem ve ulvî sıfatlarını diri tutmayı vurgulamıştır. 2. Yüce şahsiyetli Şia imamları (a.s) Kerbela hadisesini diri tutmak...

Hz. Hüseyin’in Şehit Olacağını Bildiği Halde Ölüme Gitmesi

Soru İmam Hüseyin (a.s) şehit olacağını biliyor muydu? Eğer biliyorduysa kendi ayaklarıyla ölüme mi gitti? Cevap Şia rivayetlerinden anlaşıldığı üzere masum İmamlarda, Allah tarafından verilen gayb bilgisi bulunmaktadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (onu muttali kılmaz).”[1] Bu ayetten anlaşıldığı gibi gaybı...

Ziyaret-i Âşura’da Yezid’in Oğlu Muaviye’ye Lanet

Soru Ziyaret-i Âşura’da yapılan lanetler Yezid’in oğlu Muaviye’yi de kapsıyor. Oysa onun oğlu Muaviye iyi birisi idi. Bu durumda (tezat içerikli olan) Ziyaret-i Âşura nasıl muteber olabilir? Kısa Cevap Ziyaret-i Âşura’da Yezid’in oğlu da dâhil bütün Ümeyye oğullarına lanet edilmiştir. Bu arada bazı tarihçiler Yezid’in oğlu ve Ümeyye oğullarından birkaç tanesini yapmış...

Zülkarneyn

Soru Zülkarneyn kimdir? O bir peygamber miydi? Kısa Cevap Zülkarneyn’in ismi Kehf Sûresinde geçmektedir. Zülkarneyn’in tarih açısından kim olduğu ve tarihin hangi meşhur şahsiyetine tekabül ettiği konusunda müfessirler ve tarihçiler arasında görüş ayrılıkları ve tartışmalar mevcuttur. Kur’ân’da belirtilen özellikler ve tarihçilerin görüşleri dikkate alındığında Zülkarneyn, Kuruş’un kendisidir. Müfessirlerin çoğu, onun insan türünden...

Hz. Hüseyin’in (a.s) Şehribanu ile Evliliği

Soru Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) Şehribanu isimli hanımla evlendiği iddiası doğru mudur? Lütfen vereceğiniz kaynaklar Tarih-i Belamî gibi kaynaklar olsun. Kısa Cevap İmam Hüseyin’in (a.s) İslâm ordusu tarafından esir alınan Şehribanu ismindeki hanım ile evlendiği konusuyla alakalı birkaç muhtelif rivayet vardır. Bazı rivayetlere göre bu hanımefendi ikinci Halife Ömer döneminde İslâm ordusu...