Her kim yüzsuyu ve haysiyetini seviyorsa, tartışmaktan uzak durmalıdır. Nehc’ül-Belağa 362. hikmet İmam Ali (a.s)

Büyük Şahsiyetler

Allâme Tabatabaî

Allâme Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabaî, miladî 1902 yılının sonlarına doğru Tebriz'de ilim ve irfan ocağı olan bir sülâleden dünyaya geldi. On dördüncü büyük babasından kendi babasına kadar bütün babaları Tebriz'in meşhur âlim ve bilginlerindendi. Allâme, ilk tahsilini kendi doğum yeri olan Tebriz'de yaptı. Tahsilinin ilk aşamasını geride bıraktıktan sonra,...

Seyyid Razi’nin Şahsiyetine Kısa Bir Bakış

Muhammed b. Hüseyin Musevi Bağdadi, Seyyid Razi diye tanınmakta olup Hüseyin b. Musa Alevi’nin ikinci oğludur. Seyyid Razi hem anne ve hem de baba ta­rafından Peygamber(s. a. a)’in soyundan gelmektedir. Babası Hüseyin b. Musa, zamanının ünlü şahsiyetlerin­den olup Ebu Talip soyundan ve Abbasi halifelerinin özel ilgisini kazanan bir kimseydi....

Sude, Kahraman Bir Kadın

Sadık Dağ/Ehli Beyt Öğretisi 4 Tarihte benzeri az bulunan taş yürekli acımasız bir adam olan Muaviye’nin ordu komutan Busr İbn-i Ebi Artat İmam Ali (a.s)'a olan katı düşmanlığıyla ün yapmıştı. Hz.(a.s.) Ali ve Muviye'nin orduları arasında gerçekleşen Sıffın savaşı sona ermişti. Bu savaşta Muviye ordusunun kesin bir yenilgiyle karşılaşması üzerine Muaviye,...

Merhum Ayetullah Muhammed Ali Eraki

    DOĞUMU VE TAHSİLİ Hicri Kameri 1312 yılında İran'ın "Erak" kentinde ibadet, zühd, ilim, takva ve iman nuruyla dolu bir evde dünyaya geldi. Babası Erak'ın  tanınmış alimlerinden Hüccet-ül İslam vel müslimin "Şeyh Hacı Mirza Ferahani"dir. Daha küçük yaşlarda ilim tahsil etmeye başladı. Büyük din alimleri olan Ayetullah Şeyh Muhammed "Sultan-ul Ulema"...

Şeyh Muhammed Kuleynî

  Şeyh Muhammed Ebu Cafer Kuleynî, İslam dünyasının tanınmış simalarından birisidir. Özellikle Ehl-i Beyt (a.s)ın hadisleri üzerine araştırma yapanlar onu çok iyi tanırlar Eserleri, asırlarca tükenmeyen bir kaynak olmuş, etki ve bereketi günden güne artmıştır. Onun yaşamının, fıkıh, hadis ve rical boyutlarını tanımak için -ki bunlar eşsiz eseri “el-Kâfi”de daha...

Allame Askeri’nin Anısına

Kadir Akaras Son zamanlarda İslâm coğrafyasında gelişen olayların, dünyanın gündemini oluşturmakta olduğunu ve bu sayede etnik ayrışmalarla kavgaların körüklendiğini üzülerek görmekteyiz. ABD emperyalizminin öncülüğünde başlatılan demokratikleşme seferleri (!) (Haçlı Seferleri) Afganistan'da başlayıp Irak'ta doruğa çıkmıştır. Bu gelişmeler sonucu ne yazık ki, bir yandan kan ve gözyaşı akıtılmakta, diğer yandan insan haklarından...

Allâme Askeri Kimdir?

  İslâmî bilimler sahasında otorite isimlerin başında gelen İslâm ulemasının tanınmış siması Allâme Ayetullah Seyyid Murtaza el-Askerî, h.k. 1332 Cemaziyülâhırın 8'inde mukaddes Samerra kentinde doğdu. İslâmî bilimlerle ilgili tahsiline çocuk yaştan başlayarak mukaddematını bu şehirde tamamladı. Usul bilimlerinde, Merhum Şeyh Abbas Ali İslâmî gibi değerli âlimlerin ilmî mübahase ve müzakere...