Nefislerinizle sürekli cihat ederek onun hakimi olun.Gurer-ul Hikem, 4898. Hadis İmam Ali (a.s)

Allâme Askeri Kimdir?

Allâme Askeri Kimdir?

 

İslâmî bilimler sahasında otorite isimlerin başında gelen İslâm ulemasının tanınmış siması Allâme Ayetullah Seyyid Murtaza el-Askerî, h.k. 1332 Cemaziyülâhırın 8'inde mukaddes Samerra kentinde doğdu. İslâmî bilimlerle ilgili tahsiline çocuk yaştan başlayarak mukaddematını bu şehirde tamamladı. Usul bilimlerinde, Merhum Şeyh Abbas Ali İslâmî gibi değerli âlimlerin ilmî mübahase ve müzakere arkadaşı oldu.

Allâme Askerî, h.k. 1349'da Kum'a hicret etmek üzere Samerra'dan ayrıldı; böylece 1350 yılının muharrem ayında Kum'a ayak basarak bu ilim şehrinde üç yıl ikamet etti.

İslâmî ilimler merkezi olan Kum kentinde yüksek usul ve fıkıh derslerini Şeyh Murtaza Hayrî ve Seyyid Ahmed Seccadî gibi yakın ders ve mübahase arkadaşlarıyla birlikte dönemin en seçkin âlimlerinden Seyyid Şahabeddin Maraşî Necefî ve Şeyh Muhammed Hüseyin Şeriatmedarî nezdinde tamamladı. Bu arada İmam Humeyni'den (r.a) bazı akaid dersleri aldı; Şeyh Mirza Halil Koreî'nin tefsir dersleriyle, Razeviyye Medresesi'nin başkan ve mütevellisi Ayetullah Şeyh Mehdi Şehid'in İslâm ahlâk ve eğitim derslerine katıldı. Bu medresede iki yıl boyunca mezkûr üstatlar nezdinde eğitim görüp irşat olduktan sonra Feyziyye Medresesi'ne geçti.

Baas Partisi, küfür ideolojisiyle Irak'ta yönetimi ele geçirince Allâme Askerî, Merhum Ayetullah Hekim önderliğinde bu rejime karşı mücadeleye girişti. Çok geçmeden hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve h.k. 1389'da Lübnan'a kaçmak zorunda kaldı. Lübnan'da İmam Sadr, Muhammed Hüseyin Fazlullah ve Şeyh M. Mehdi Şemsuddin gibi dava arkadaşlarıyla birlikte Baasçı Irak rejimine karşı mücadelesini sürdürdü.

Çok geçmeden, Baasçı Irak rejiminin kendisini Lübnan'dan Irak'a kaçırmaya kalkışması üzerine İran'a gitti. Bir hayli ilerlemiş yaşına rağmen İslâmî araştırmalarını sürdürdü, yoğun inceleme ve hacimli teliflerde bulundu. İran'da vaktini daha çok, eser yazmak veya yarım kalan eserlerini tamamlamakla geçirdi. Aynı zamanda, Irak rejimine karşı mücadele veren Müslüman grupları var gücüyle desteklemekten geri durmadı. Ayrıca h.k. 1398'de Tahran'da İslâmî Bilim Derneği ve Kum'da Usul-i Din Fakültesi'ni kurdu.

 

Allâme'nin Telif Eserleri

1- Yüze Elli Uyduruk Sahabe

2- Abdullah b. Seba Masalı (3 cilt)

3- Ümm-ül Müminin Aişe'nin İslâm Tarihindeki Rolü (2 cilt)

4- Mualim-ul Medreseteyn (3 cilt)

5- Kitap ve Sünnet Işığında Meseleler (14 cilt)

6- İslam Dinin İhyasında Ehl-i Beyt İmamları'nın Rolü (3 cilt)

Ve daha birçok inceleme eserleri