Eğer Allah’ı hakkıyla tanıyacak olsanız şüphesiz dualarınızla dağlar yerlerinden sökülür.Kenz’ul-Ummal, 5881 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Ali (A.S)’ın Doğum Günü Münasebetiyle Ayetullah Hamenei’nin Konuşması

 Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamenei'nin 13 Recep 1417, 25 Aralık 1996 tarihinde Yapmış oldukları konuşma   Bismillahirrahmanirrahim   Allah Teala bu kutlu bayramı ve İslam tarihinin bu feyizli gününü bütün dünya müslümanlarına, mustazaflarına ve hak taliplerine, özellikle Allah'a tapan, hak talibi ve Ali şiası İran halkına mübarek kılsın. Bu gün dünyaya gözlerini açan...

İmam Ali (A.S)’ın Dilinden Münâcât-ı Şâbâniyye

  Allah'ım, Muhammed ve Âl-i Muhammd'e rahmet eyle ve seni çağırdığımda duamı icabete eriştir, seni seslediğimde çağrımı işit, sana yalvarıp yakardığımda bana bak. Ben sana doğru yönelmiş, sana boyun eğip yalvararak ve katındaki sevabı dileyerek huzurunda durmuşum. Nefsimde olanı biliyorsun, ihtiyacımdan haberdarsın, içimdekine vakıfsın. Döneceğim yer ve mekân, söylemek istediğim...

Fitneler Karşısında İmam Ali’nin (a.s) Tutumu

Uveys eş-Şahabi   Bu konunun önemi ve söz konusu edilip incelenmesinin gereği her insanın ister istemez fitnelerle karşılaşabileceği göz önünde bulundurulduğu takdirde daha iyi anlaşılmaktadır. Müslümanlardan biri Hz. Ali’ye (a.s); “Allah’tan iste ki bizleri fitnelerden uzak kılsın?” deyince İmam (a.s.) onu böyle konuşmaktan sakındırdı ve şu ifadeyle ona kılavuzluk etti: “Allah’ım...

Ali (A.S) En Büyük Mazlum

Ali KIRAN   Allah Tebarek ve Teala, insanlara ikram olsun diye Peygamberler ve İmamlar göndermiş ve onlara doğru yolu bulmada kılavuzlar tayin etmiştir. Ama “pek cahil ve zalim” olan insan, Allah’ın bu ikramlarına da zulmetmekten geri durmamış ve pek azı hariç “kaybedenlerden” olmuşlardır. Allah’ın insanlara ikramlarından birisi de İmam Ali’dir (a.s). Daha...

İmamda Aranan Vasıflar ve İmam Ali (a.s)

Abbas KAZİMİ   Bismillahirrahmanirrahim Genelde imamet özelde ise İmam Ali'nin (a.s) imameti hakkında farklı bakış açıları ve farklı yaklaşımlar sergilenmiştir. Konuyla ilgili kaynak ve malzemelerin çokluğu buna mucip olmuştur. Bazıları konuya İmam Ali'nin imameti ile ilgili ayetlerle yaklaşım sergilemiş, bazıları konuyu İmam Ali'nin hilafeti ile ilgili hadislerle ele almış, bazıları tarihî olaylardan...

İmam Ali’nin Mazlumiyeti ve Şikayetleri (Şıkşıkıye Hutbesi)

Cafer Doğru   1. Bölüm (Hilafetle ilgili şikayeti, neden sabrettiği ve halkın kendine biati konusunda) “Allah’a andolsun ki falan kimse (Ebi Kuhafe oğlu Ebubekir), hilafete göre yerimin, değirmen taşının mili gibi olduğunu bildiği halde hilafeti bir gömlek gibi üzerine giydi. Oysa sel her zaman benden akar ve hiç bir kuş benim yükseldiğim...

İmam Ali (a.s)’ın İlmi

  Muhammed Yazıcı Ali (a.s)’ın yüksek ilmi bir makama sahip oluşu ve Peygamber’in tüm ashabı içinde herkesten daha bilgin olduğu ispatlanması zor olan öylesine belirsiz bir konu değildir. Aksine oldukça açık ve bilinen bir husustur. Ama buna rağmen bu husustaki vesvese ve şüpheleri yok etmek için aşağıdaki üç metottan biri izlenebilir: 1....

İmam Ali (a.s) Hilafetten Nasıl Uzaklaştırıldı ?

Erenler 1 Hz. Ali (a.s) Allah'ın emriyle ve Hz. Resulullah (s.a.a)'in açık beyan ve tebliğiyle Gadir-i Hum günü halifelik makamına atanmış, ama daha sonra gelişen olaylarda ümmet, Allah ve Resulünün emrini uygulamamışlardı. Hz. Resulullah (s.a.a)'in Gadir-i Hum günü açıkça irat buyurduğu hutbe henüz bütün Müslümanların kulağında çınlamaktayken, böyle bir şeyin...

İmâm Ali (A.S)’ın İmâm Hasan (A.S)’a Ve İmâm Hüseyin (A.S)’a Vasiyeti

    Hz. Emir-ül Mu'minin Ali (a.s) İbn Mülcem Mürâdî Mel'un tarafından vurulduğunda, ölüm yatağında İmâm Hasan (a.s) ve İmâm Hüseyin (a.s)'a hitaben şöyle vasiyet ettiler: "İkinize de Allah'tan çekinmeyi, dünya sizi arasa, istese bile onu aramamayı, istememeyi vasiyet ederim. Ona ait bir şeyi elde edemediğiniz, elinizdekini yitirdiğiniz için de hayıflanmayın. Gerçeği...

Müminlerin Emiri İmam Ali (a.s)-1

Birinci Bölüm Mehdi ÖNDER/Erenler 1 Hz. Ali (a.s), Hicret’ten 23 yıl önce Recep ayının 13’ünde Kâbe’de dünyaya gelmiştir. Annesi, Esed kızı Fatıma; babası, Ebu Talip’dir. Hicrî 40 yılında da Kûfe şehrinde şehit edilmiştir. Pak türbesi, Necef-i Eşref şehrindedir.   Hz. Ali (a.s)’ın Yaşantısı İslâm tarih ve hadis kitapları, Hz. Ali (a.s)’ın, Peygamber (s.a.a)’in bi’setinden...

İmam Ali (A.S)

  İbn-i ebi-l Hadid*   İlk dönemde mülümanların çoğu Hz. Ali'yi "Ebu-l Hasan" diye çağırırlardı. Hatta, oğulları İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s) da Resulullah'ın (s.a.a) irtihaline kadar babalarına "Ebu-l Hasan", Resulullah'a (s.a.a) da "baba" diye hitap ediyorlardı. Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye (a.s) "Ebu Turab" adını vermiştir. (Ebu Turab, toprakla ilişkisi olan anlamında...

İmam Ali’nin Eşsiz Kahramanlığı

Haydar SÖNMEZ/Erenler3 Ahzap Savaşı’nın en hassas ve tarihî kesitlerinden biri, Hz. Ali (a.s)’ın Amr b. Abduved ile yaptığı dövüştür. Tarih kitapları bu konuyu şöyle işlemişlerdir: İslam düşmanları, Arapların en güçlülerini Müslümanlarla savaşmaları için bir araya toplamışlardı. Onlar arasında özellikle “Amr b. Abdeved, İkrime b. Ebu Cehil, Hubeyre, Nevfel ve Zirar” gibi...

İmam Emir’ül-Müminin Ali (a.s)’ın En Son Vasiyetleri

Musa AYDIN/Erenler 3 Seçkin insanların hayatlarının son demlerinde, söyledikleri sözler, ettikleri vasiyetler, onların önem verdiği en değerli, en hayatî sözlerdir. Bir anlama onların hayatının özeti ve hayat felsefesidir, o anda dudaklarından dökülen cümleler. Bu yüzden bazı yazarlar, tarih boyu yaşamış büyük insanların en son sözlerini ve en son tavsiyelerini bir...

Hz. Ali’ye Göre İmam ve Halkın Karşılıklı Hak ve Vazifeleri

Serkan ÖZTÜRK/Erenler 4-5   Müminlerin Emîri Ali (a.s), ilk olarak hak ve hukuk konusunun sözde en kolay ve tatlı bir şey olduğu halde amelde en ağır ve zor bir mevzu olduğunu vurgulamıştır. Hazret şöyle buyurmuştur: “Hak, kavram olarak açıklama ve nitelendirme açısından en geniş, ama amel açısından en dar olanıdır.” [1] Evet, hak...

Müminlerin Emiri İmam Ali’nin Verdiği Hükümlerden Örnekler

Seyyid Necat Karakuş O BENİM ANNEM! Asım b. Hamza es-Selulî’den rivayet edilmiştir; diyor ki: Medine sokaklarında, bıyığı henüz terlemiş bir genç mustarip bir hâlde: “Ey hüküm verenlerin en iyisi (olan yüce Allah)! Benimle annemin arasında sen hüküm ver!” diyordu. O sırada Ömer b. Hattap ona rastladı ve: “Ey genç! Neden annene beddua ediyorsun?”...

İmam Ali (a.s)’ın Hayatından Dersler

Ali TARHAN Hz. Ali (a.s)’ın Adâleti Hz. Ali (a.s) Beyt-ül Malı halk arasında eşit olarak böler, kimseye bir ayrıcalık tanımazdı. Hz. Ali’nin bu âdilâne duruşu, çıkar çevrelerini rahatsız etmiş ve onların Muaviye’nin yanında yer almasına yol açmıştı. Bu durumdan endişe duyan Ali dostlarından bazıları, Hazret’in huzuruna varıp: “Siyaseti güçlü kimseleri tercih edip...

Ali (a.s)’ın Müslümanların Rehberliği Dönemindeki Sireti – 1

Ali Tarhan 1. BÖLÜM Önsöz Bu bölümde, Allah Resûlü’nün (s.a.a) vefatından sonra, Emir-ül Müminin Ali b. Ebi Talib (a.s)’ın yaşantısının en ince aşamalarını inceleyeceğiz. Bu aşamalar, onun hayatının bütün boyutlarında, İslâm Ümmeti’nin önderlik sorumluluğunu içermektedir. Sonradan da göreceğimiz gibi bu aşamalar, fikirsel, toplumsal ve siyasi açıdan çok önemli bir konuma sahiptir. İslâm tarihi,...

İmam Ali’den (A.S) İnciler

  Akıl Ve İlim Deryasında 1- Akıl gibi zenginlik, cehalet gibi yoksulluk olmaz. Akıl; hayrın kaynağı, meziyetlerin en üstünü ve süslerin en güzelidir 2- Akıl, hakkın elçisidir. Akıl, temellerin en sağlamıdır. İnsan, aklıyla tanınır. Her iş akılla düzelir. 3- İlim, kusurların perdesidir, örtüsüdür. Akıl, keskin bir kılıçtır. Ahlâkındaki kusurların, bozuklukların üzerini hilminle, ağır...

İmam Ali (A.S)’In İmameti

  Abdullah TURAN Biz, Ehl-i Beyt dostlarının inancı şudur ki, Hz. İmam Ali Bin Ebu Talip (a.s), Hz. Resulullah (s.a.a) ’ın  Allah’ın emri gereği yerine tayın ettiği bilafasl halifesi, onun ilminin varisi  ve ondan sonra Allah’ın yeryüzündeki  hüccetidir. Nitekim Hz. Resulullah’ın sağlığında da ona ilk iman getiren, ona en yakın olan,...

Hz . Alİ (a.s)’In Tİcaretİ

  Hz . Ali'nin - s- ticaret alışverişi sadece Allah Tealâ hazretleriyledir. Bakara Suresi'nin 207. ayetinde "insanlar arasında öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanabilmek için kendi canını satar" buyrulur. Kur'an müfessirleri bu mübarek ayetin, hz. Ali'nin -s- hz. Resullah'ın -sav- yatağında yattığı "Leyle't-ul Mebiy gecesi nazil olduğunda müttefiktirler. O gece hz....

Tarihin Kara Sayfası: Hakemeyn Olayı

  Hz. Emir’elmuminin Ali (as.), Muaviye ve Amr bin As üzerinde ki hücceti tamamladıktan sonra, Şam ordusuna yönelik saldırılara karşı cevap vermiş, Sıffin vadisinde sıcak çatışmalar meydana gelmişti. Muaviye, uzun süren savaşın ardından yenileceğini anladığında Amr bin As’a başvurmuş, bu savaşı yeniden güçlenene dek barışla noktalamasını istemişti. Amr’ın, İmam Ali...