Dilini korumayan kimse amel etmemiştir. el-Bihar, 77/85/3 Hz. Muhammed (s.a.a)