Bidatçıya tebessüm eden, dinini yok etmede ona yardımcı olmuştur. el-Bihar 47/217/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hz.Hüseyin ve Muharrem Ayı

Hz.Hüseyin ve Muharrem Ayı