İnsanların en akıllısı insanlarla en iyi geçinendir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Güçlüyken Affetmek / 5.Bölüm

Güçlüyken Affetmek / 5.Bölüm