“Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.” Gafir, 39

Minberden Ekrana 18.05.2020

Minberden Ekrana 18.05.2020