“Amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur.” Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), 2/37/98 Resulullah (s.a.a)

İslam’ın 7 Direği (2) (24/08/2019)

İslam’ın 7 Direği (2) (24/08/2019)