Hikmet kalpte yeşeren ağaçtır ki dilde meyve verir. Gurer’ul-Hikem, 1992 İmam Ali (a.s)

Hikmet İklimi (63)

Hikmet İklimi (63)