Allah için ilmin üstünlüğü ibadetin üstünlüğünden daha sevimlidir.Bihar’ul-Envar, c. 1, s. 167 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ehlibeyt’ten Dua Nağmeleri 8. Bölüm

Ehlibeyt’ten Dua Nağmeleri 8. Bölüm