Ahmak insanın kendine verdiği ziyanı düşman düşmanına veremez. Nehc’us-Saadet, 3/225 İmam Ali (a.s)

İmam Hasan Askeri’nin Hayatı

İmam Hasan Askeri’nin Hayatı