Bana en sevgili kardeşim, bana ayıplarımı hediye edendir. el-Bihar, 74/282/4 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Arafe Duası

Rıza Taheri Mahmud Kerimi Ensariyan Bu dua Seyyid-i Şuheda İmam Hüseyin'in (a.s) duasıdır. Galib Esedî'nin Bişr ve Beşir adındaki iki oğlu şöyle rivayet etmişlerdir: Arefe günü -Arafat'ta- İmam Hüseyin'in (a.s) huzurundaydıdık; İmam (a.s), beraberinde ailesi, çocukları ve takipçilerinden bir grup olduğu halde gayet huşu ve vakar içerisinde çadırından dışarı çıkıp Arafat dağının sol...

İftitah Duası

Ebuzer Helvacı   Basem Kerbelayi Rıza Taheri < Mehdi Samavati /td> Mensur Erzi اَللّـهُمَّ اِنّي اَفْتَتِحُ الثَّناءَ بِحَمْدِكَ، وَاَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوابِ بِمَّنِكَ، وَاَيْقَنْتُ اَنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمينَ في مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، وَاَشَدُّ الْمُعاقِبينَ في مَوْضِعِ النَّكالِ وَالنَّقِمَةِ، وَاَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ في مَوْضِعِ الْكِبْرياءِ وَالْعَظَمَةِ. اَللّـهُمَّ...

Kumeyl Duası

Ebuzer Helvacı Abbas Salehi Mehdi Samavati Basem Kerbelayi Seyyid Mirdamad Kumeyl duası meşhur dualardan biridir. Allame Meclisi (r.a) di-yor ki: Hızır (a.s) duası olan bu dua en güzel dualardandır. Emirulmüminin Hz. Ali (a.s) bu duayı özel ashabından olan Kumeyl b....

Tevessül Duası

Muhsin Farahmand Seyyid Mirdamad Basem Kerbelayi Mehdi Selahshor Mehdi Samavati Merhum Allame Meclisî şöyle nakleder: Bazı muteber kitaplarda Muhammed b. Babeveyh, Tevessül duasını masum Ehl-i Beyt İmam-larından rivayet etmiş ve "Bu duayı okuduğum her işte, kısa zaman içerisinde hacetim...

Yesteşir İsmiyle Bilinen Dua

Seyyid b. Tavus “Mehcu'd-Deavat" adlı kitabında Hz. Emirulmü-minin Ali aleyhi's-selâm'dan  şöyle naklediyor: “Bu duayı bana Hz. Resulullah sallâ'llâhu aleyhi ve alih,  öğretti ve ister zorlukta olsun ister rahat-lıkta, bütün hallerde onu okumamı, kendimden sonraki imama da öğ-retmemi ve Allah Teala'yı mulakat edinceye kadar hayatım boyunca onu terk etmememi emretti...

Mucir Duası

Mehdi Samavati Basem Kerbelayi Mucir Duası (diğer) Mucir duası Resulullah sallâ'llâhu aleyhi ve âlih'ten rivayet edilen şanı yüce bir duadır; bu duayı Hazret Makam-ı İbrahim'de namaz kılarken Cebrail ona getirmiştir. Kef'amî “Beledu'l-Emin" ve “Misbah" adlı eserinde bu duayı kaydetmiş ve onun haşiyesinde onun faziletine de-ğinerek bir yerde şöyle demiştir: Kim bu duayı...

Cevşen-i Kebir Duası

Musevi Kahhar Hüseyin Garip Ebu Beşir Meysem Muti'i Mehdi Sıtki Rıza Taheri "Beledü'l-Emin" ve "Misbah-ı Kef'emî"nin nakline göre, bu duayı Hz. Seyyidu's-Sacidin İmam Zeynülabidin (a.s) babasından, o da de-desi Resul-i Ekrem'den (s.a.a) nakletmiştir.   Resul-i Ekrem, (s.a.a) savaşların birinde vücudunu...

Seyf-i Sağir Duası

Ebuzer Helvacı Seyyid Velid Mezidi < -"Kamus Duası" diye meşhurdur- Bu duayı Şeyh Sıkatu'l-İslam Nurî -Allah ondan razı olsun- “Sahife-i Sâniye-i Aleviye"de naklederek demiştir ki: Tılsım ve teshir-le uğraşanların sözlerinde bu dua hakkında acayip açıklamalar geçmiş ve çok büyük etkiler sıralanmıştır. Ben ona güvenmediğim için kay-detmedim; fakat müsamaha ederek ve şanı yüce...

Aşerat Duası

https://www.youtube.com/watch?v=Gkw3LnFAjAE   Aşerat duası çok muteber dualardan biridir.Bu duanın nüshaları arasında ihtilaf vardır. Biz onu Şeyh'in “Misbah" kitabından aktarıyoruz. Bu duayı her sabah ve akşam üzeri okumak müstehaptır; fakat bu duanın en faziletli zamanı Cuma günü ikindi vaktinden sonradır.   بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ سُبْحانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا اِلـٰهَ إلاّ اللهُ وَاللهُ اَكبَرُ...

Simat Duası

Ebuzer Helvacı Muhsin Farahmand Musevi Kahhar   Gecenin, gündüzün ve saatlerin sultasıyla onları musahhar ettin ve onlarla yılların sayısını ve günlerin hesabını -belirttin-, onları görmeyi bü-tün insanlar için eşit kıldın. (ibadet yeri olan) Şiya kuyusunda seçkin kulun İshak aleyhissela-ma, peygamberin Yakub aleyhiselama Beyt-i Îl'de tecelli...

Meşlul Duası

Muhsin Farahmand “Günahından Dolayı Cezalandırılan Gencin Duası" Bu dua Kef'amî'nin kitaplarından ve “Muhecu'd-Deavat kitabın-dan nakledilmiştir. Bu duayı Emirulmüminin Hz. Ali (a.s), babasına karşı işlediği günah ve sitemden dolayı felç olan bir gence öğretmiştir. Genç bu duayı okuduktan sonra rüya aleminde Resulullah'ın (s.a.a) gelip elini onun bedenine sürdüğünü ve “Allah'ın ism-i a'zamını...

Adile Duası

بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحِيمِ شَهِدَ اللهُ اَنَّهُ لا اِلـٰهَ اِلاّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قآئِماً بِالْقِسْطِ لا اِلـٰهَ اِلاّ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ، اِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللهِ الاِسْلامُ، وَاَنَا الْعَبْدُ الضَّعيفٌ الْمُذْنِبُ الْعاصِيُ الُْمحْتاجُ الْحَقيرُ، اَشْهَدُ لِمُنْعِمي وَخالِقي وَرازِقي وَمُكْرِمي كَما شَهِدَ لِذاتِهِ وَشَهِدَتْ لَهُ الْمَلائِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ مِنْ عِبادِهِ بِاَنَّهُ لا...

Cevşen-i Sağir

Muhsin Farahmand Bu dua, muteber kitaplarda "Cevşen-i Kebir" duasından daha ge-niş bir açıklamayla nakledilmiş ve Kef'amî "Beledu'l-Emin" kitabının haşiyesinde demiştir ki: Bu duanın şanı yüce ve makamı büyüktur. Musa Hâdî Abbasî, İmam Musa Kâzım'ı (a.s) öldürmek isteyince İmam (a.s) bu duayı okumuş ve rüya aleminde ceddi peygamber efen-dimizin kendisine, "Allah...