“Nice akıl, emreden bir isteğin esareti altındadır.” Nehc’ul-Belağa, 211. hikmet İmam Ali (a.s)

Rabiussani, Camadiulevvel ve Cemadiussani Ayları

Rabiussani, Camadiulevvel Ve Cemadiussani Aylarının Amelleri

Seyyid İbn Tavus bu üç ayın birinci günleri için bir dua nakletmiş, Şeyh Mufid ise şöyle buyurmuştur: Hicri 232 yılının Rabiussani ayının onuncu gününde İmam Hasan Askerî (a.s) dünyaya gelmiştir. Bugün çok güzel ve mübarek bir gündür. Bu büyük nimetten dolayı oruç tutmak müstehaptır. Cemazilevvel ayının on üçüncü, on...