Allah, talaktan daha nefret edilecek bir şeyi helal kılmamıştır. Kenz’ul Ummal, 27871 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hz. Fâtıma (s.a)

Fatıma (a.s)’ın İlmi

   Fatımatü'z-Zehra (a.s), vahiy evinde kendisi için hazırlanan bilgi ve irfanla, kendisini dört bir yandan kuşatan ilim ve irfan güneşlerinin ilmî aydınlatmasıyla yetinmedi.     Babası Resulullah (s.a.a) ve ilim şehrinin kapısı kocasıyla her buluşmasında elinden geldiğince ilim öğrenmeye çalışırdı. Bunun yanında oğulları Hasan ve Hüseyin'i de sürekli olarak Resulullah'ın (s.a.a)...

Hz. Fatıma”nın Yüksek Ahlâkı

  Fatıma, "yüksek bir ahlâka, onurlu bir karaktere, üstün bir nefse, ulu bir duyarlılığa, çabuk kavrayan bir anlayışa, keskin bir zihne, yüce bir erdeme, parlak bir üstünlüğe, misk kokan bir nefese, cesur bir yüreğe, bitmek nedir bilmeyen bir heyecana, yüksek bir hamiyet duygusuna, kendini beğenmişlikten uzaklığıyla hayranlık uyandıran bir...

Hz. Fatıma’nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Nezdindeki Makamı

   Hz. Zehra'nın fazileti hakkında Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen rivayet ve hadisler: Eğer gerçekten de bu nurlu cevher ve fazilet örneği Fatıma (a.s) hakkında mevcut olan sahih ve sarih hadislerin tümünü nakletmek istesek bu küçük makaleye sığdıramayız. Ama on iki hadisi nakletmekle yetiniyoruz.    1. Hadis    Peygamber şöyle buyurmuştur:    Cennet ehli kadınların...

Fatımet-uz Zehra (s.a.)’ın Kısaca Hayatı

Kimlik bilgisi Adı : FATIMA Künyesi:Ummu Ebiha Lakabı: Zehra Baba adı :Muhammed (s.a.a) Anne adı: Hatice Doğum yeri: Mekke Doğum tarihi: 20 C. Ahır bisetin 5.yılı Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Kızı Şehadet yılı :11 hk.Peygamber'in vefatından 75 gün veya 6 ay sonra Şehadet yeri : Medine Şehadet sebebi : Ashabtan bazılarının Peygamber'in vefatından sonra Hz. Fatıma'nın evine saldırmaları ve Onu...

Hz. Fatıma’nın Çileli Hayatı

                                                           İsmail Bendiderya/Erenler 1 Galiba kutsal insanlara çile çektirmek dünya hayatının özünde vardır. Elbette cihan kadınlarının serveri olan Hz. Fatıma da bundan müstesna değildir. Hz. Fatama’nın kısa hayatına bir göz atılınca o hazretin çile çekenlerin başında geldiğini söylemennin hiç de mubalığa olmadı anlaşılmaktadır. Bizim o hazretin bu çileli yaşamını...

Hz. Fatıma’nın Çileli Hayatı – 2

(2. Bölüm) İsmail BENDİDERYA/Erenler 2 Sevgili Resul! Eve geldiğinde kırk karanlık geceden sonra âdeta güneş doğmuş gibi oldu. Evim ışıl ışıl aydınlandı birden. Yüreğim aydınlanıverdi hâsılı. Asıl, senin varlığını damarlarımda hissetmeye başladığım o an, yaşadım kendimdeki “nur”u ben. Aklımın köşesinden dahi geçiremezdim bunu. Nasıl tasavvur edebilirdim ki bir çocuğun, henüz rahimdeki bir...

Hz. Fatıma’nın Çileli Hayati – 3

İsmail Bendiderya/Erenler 3 3. Bölüm Benim şu dünyadaki üç günlük ikâmetimin acı ve kederle yoğrulması Allah’ın takdiriydi galiba! Neyse, hepsi geçti artık! Takdir olduktan sonra şöyle veya böyle, geçecekti eni sonu. Ve ben, takdirimin ne olduğunu bilmiyor değildim. Keder, soframın suyla ekmek gibi eksilmez parçası. Acı ve hüzün, duvar komşum olacaktı yaşadığım...

Hz. Fatıma’nın Çileli Hayatı – 4

İsmail Derya/Erenler 4-5 4. Bölüm Benim ayaklarım titremezdi hiç... Ne oldu böyle... Ellerim, ayaklarım birbirine dolaşmada... Allah’ım! Ya Rabb’im! Sabır ver... Kalbim de titremeye başladı. Ağlamamalıyım diyorum, ama elde mi? Hıçkırıklarımı kursağıma gömdüm, ama gözyaşlarım... Yüreğime teselli vermeliyim: Fatıma ölmedi... Diri o... Rabb’inin katında rızkını almada şimdi. Sen... Ey Rahman’ın cilvesi... Ey Resulullah’ın...

Hz. Fatıma (s.a)’ ın Özel Eğitim Yöntemleri

Sevim TURAN/Erenler 4-5 Günümüz dünyasında eğitim meselesi, eğitim merkezlerinin yılda trilyonlara varan harcamalarına rağmen, hâlâ çözüme kavuşturulmuş değil ve çözüm bekleyen sorunların başında gelmektedir. Doğru bir eğitim nasıl olmalıdır? Eğitimde, eğitenle eğitilenin konumu nedir? Çocuk eğitiminin özel yöntemleri var mıdır? Çocuğu, fıtrî doğrularıyla çelişmeden eğitmek mümkün müdür? Hangi eğitim yöntemi...

Hz. Fatıma’nın Çileli Hayatı – 5

5. Bölüm   Cafer BENDİDERYA Eğer sen onca büyüklük ve erişilmezliğe sahip Fatıma ve ben de oldukça çabuk kırılan öksüz bir kalbe sahip Hasan olmasaydım dahi, senin “ağlamamam” yolundaki isteğini yerine getirebilmem yine de mümkün olmayacaktı anne... Ben sırf bir çocuk, sen de sırf bir anne olsaydın bile, kalbime üzülmemesini ve gözlerime ağlamamasını...

Hz. Fatıma’nın (s.a.) Meşhur Hutbesi

Musa ALBAYRAK Ehl-i Sünnet'in meşhur ve eski tarihçisi İbn-i Tayfur diye meşhur olan Ahmed ibn-i Ebi Tahir, "Belağat-ün Nisâ" kitabında Abdullah ibn-i Hasan'dan, o da kendi senediyle babalarından (s.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Ebu Bekir, Fedek arazisini Fatıma'dan almayı kararlaştırdığında bu haber Hz. Fatıma'ya ulaştı. Başörtüsünü başına örtüp çarşafını büründü ve yakınlarının...

Kur”ân Ayetlerinde Fatıma

Kur"ân-ı Kerim, bazı insanları övmüş, konumlarına ve hak uğruna yaptıkları fedakârlığa yönelik bir onurlandırma olarak gece gündüz okunan ayetlerinde onlardan söz ederek hatıralarını ölümsüzleştirmiştir. Yüce Allah"ın, ulu kitabında özel olarak andığı, üstün konumlarına ve faziletlerine değindiği kimseler arasında Hz. Peygamber"in (s.a.v) Ehlibeyt"i de vardır. Tarihçiler ve tefsir bilginleri, birçok ayetlerin...

Fâtıma (S.A.)

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi   Fâtıma, Resûl-i Ekrem'in (s.a.) soyunu sürdüren kızı, o mübarek varlığın parçası, Nûru Resûl-i Ekrem'in (S.A.) Nûrundan olan Emîr’ul-Mü'minîn Ali’nin (a.s.) zevcesi, Ehl-i Beyt İmamlarının annesi, Hadîce-i Kübra'nın, o Muhterem Anne'nin kızıdır. Ehl-i Beyt'ten bahsedildiğinde, bazıları bilmezlikten, bazıları maalesef Hayr'ı seçmedikleri için, derhal şu itirazı ileri sürerler: Ali,...

Hz. Fatıma’nın Doğum Günü

  Yüce Allah, Hz. Fatıma'nın tertemiz ve dosdoğru kişiliğinin oluşmasına elverişli ortamı hazırlamıştı. Baba, Resul-i Ekrem (s.a.v), anne de Hatice idi.   Ebu Basir, İmam Cafer-i Sadık’tan şöyle rivayet eder: "Fatıma, Peygamberimizin (s.a.v) doğumunun (milâdının) kırk beşinci senesinin cemaziyelahir ayının yirminci gününde dünyaya geldi. Mekke'de sekiz yıl, Medine'de ise on...

Peygamberimizin (saa) Değerli Kızı Fatıma (As)

  Allah Resulü onun hakkında buyurdu; Allahın ona vermiş olduğu en büyük nimet budur ki benim gibi babası Ali (as) gibi eşi ve hasan, hüseyin gibi çocukları vardır. Mezarda ondan sorulduğunda Peygamberin kimdir? söyleyecek: babam ve yine soracaklar imamın kimdir?söyleyecek eşim Ali (as). Onun hayat biçimi ve şekli tamamen örnek...

Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a)’ nın Can Paresi

Hz. Fatımatü'z-Zehra (a.s), Hz. Muhammed b. Abdullah'ın (s.a.a) ve Hatice bint-i Huveylid'in (r.a) kızıdır.   Tarihin tanık olduğu en şerefli anne-babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Tarihte hiç kimse onun babası gibi, birkaç yıl içinde, tarihin seyrini değiştirecek, insanlığı değişik alanlarda harekete geçirecek, ileri götürecek etkinlikler gösterememiş, bu denli müthiş eserler...

Hz. Fatıma (aleyhasselam)’ın Şehadeti

Hz. Fatıma-i Zehra (aleyhasselam)'ın Şehadeti İlklerin ve sonların, gelmiş geçmiş ve gelecek olan bütün dünya kadınlarının efendisi, Allah Resulünün kalbinin neşesi,  Ehlibeyt'in üçüncü şahsiyeti, Ehlibeyt imamlarının annesi Fatima-i Zehra (selamullahi alayha)nın mazlumane şahadetini başta sahibimiz ve efendimiz olan oğlu İmam-i Zaman olmak üzere bütün İslam âlemine ve Ehlibeyt muhiplerine tesliyet...

Zehra Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir

  Cabir (r.a) rivayet eder: Bir bedevî Hz. Peygamber'in (s.a.v) yanına geldi ve dedi ki: "Ey Muhammed! Bana İslâm'ı anlat." Buyurdu ki: "Tek ve ortaksız Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahadet etmektir İslâm." Dedi ki: "Bunu bana göstermenin karşılığında benden bir ücret istiyor...

Hz. Fatıma’nın (s.a) Vefatı

Hz. Peygamber'in Vefatı ve Fatıma   Peygamberimizin (s.a.v) hastalığı ağırlaşıp, acıları iyice artıp ölüm anı yaklaşınca, Emirü'l-Müminin Ali mübarek başlarını kaldırıp kucağına koydu. Bu sırada Hz. Peygamber (s.a.v) bayıldı. Fatıma yüzüne bakıyor, ağıtlar yakıyor, göz yaşları dökerek şöyle diyordu:   "Beyaz yüzlüdür. Yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenir. / Yetimlerin koruyucusu, dulların...

Hz. Fatıma”nın Ev İşlerine Bakması

  İslam’ın en büyük şahsiyetinin yegane kızı Hz. Fatıma (a.s) ev işlerini yapmaktan çekinmiyordu. Aksine ev işlerinde o kadar zahmet çekiyordu ki, Hz. Ali (a.s) onun bu kadar zahmet çekmesine üzülüyor, kendisine acıyor ve hizmetlerini takdir ediyordu. Hz. Ali′nın kendisiyle Hz. Fatıma′nın yaşamını anlatan aşağıdaki sözleri, Hz. Fatıma′nın bu...

Nümune Kadın, Hz.Fatıma (s.a)

    BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM   İnsanlar vardır ;varlıkları ile yoklukları fark edilmez,insanlar vardır boşlukları hiçbir şekilde doldurulmaz ve yokluklarının acısı dinmez.Hz.Fatıma selamullah aleyha kainatın yaratılmasında yaratılışın gayesi olarak tüm insanlar için yeri doldurulmayacak  ve örnek alınacak bir insan.Ama onu örnek almak demek onun yaşam felsefesini anlayıp ,idrak edip uygulamak demektir.Hz.Fatıma bir anne,bir eş,bir...