“Bir Müslüman bir fidan veya tohum eker. O tohum veya fidanın ürününden bir kuş veya insan veya otlayan bir hayvan yerse bu kendisi için sadaka sayılır.” Kenz’ul Ummal, 9051 Resulullah (s.a.a)

Ehl-i Beyt(a.s)'ın Yarenleri

Hz. Hatice’nin (r.a) Kısaca Hayatı

Musa AYDIN    Büyük İslâm kadını, müminlerin anası, Allah Resulü'nün (s.a.a)  değerli zevcesi Hz. Hatice (r.a), hicretten 68 yıl önce, asil bir ailede dünyaya geldi. Babası Huveylid, Kureyş'in büyüklerinden ve servet sahibi birisiydi. Annesi Fatıma ise, Mekke'nin tanınmış ve iffetli kadınlarından sayılırdı. Cahiliyet zamanında yaşamalarına rağmen böyle değerli ailede yetişen Hz. Hatice,...

Örnek Annelerden Esma Bint-i Umeys

Mir Necat KARAKUŞ Esma bint-i Umeys, iftiharlarla dolu bir hayat sürdürerek, Allah Resulü’nün cennet müjdesini alarak Rabb'inin huzuruna varan örnek İslâm kadınlarından biridir. Babası Umeys ve annesi Hind’in dört kız çocuğu vardı. Bunlardan Esma, Hz. Cafer-i Tayyar ile; Selma Hz. Hamza ile; Lübabe Ümm'ül-Fazl, Resulullah’ın amcası Abbas ile; Meymune de, Resulullah...

Hz. Ebu’l-Fazl’il-Abbas (A.S)’In Hayatına Kısa Bir Bakış

  Hz. Ebu’l-Fazl (A.S)’In Anne Ve Babası   Hz. Ebu’l-Fazl (a.s)’ın babası, tarihin anlatarak bitiremediği büyük insan, İslam’ın reşit kahramanı Ali b. Ebu Talib (a.s)’dır. Bilindiği gibi bu büyük zat yeryüzünde en değerli ve eşi bulunmayan bir evde, yani Allah’ın evinde (Kâbe-i Muazzama’da) dünyaya gözlerini açmıştır. Öyle ki Ulu’l- Azm peygamberlerinden olan...

Kerbela Kahramanı Zeynebi Kubra

  Babası Emir el muminin (as) annesi Fatime i Zahra (as) künyesi ise ümmü gülsümdür. Onun aile çevresi insaniyyet fazilet ve şeref cihetinden eşsizdir. Kendi baba ve annesinin mihriban şefkat dolu kucağında olgunlaştı. Halkçı ve fazilet cihetinden kemalatın son sınırına ulaştı. Temizliği zühdü ve takvası cihetinden ise kendi değerli annesi...

Hz. Masume (a.s) ve Kum Şehrİ

    Resulullah (s.a.a) buyurmuştur ki:   “Kim hayatının, benim hayatım gibi olmasını ve Rabbimin yarattığı Adn cennetinde kalmayı istiyorsa, benden sonra Ali'yi sevmeli; Ali'nin sevdiğini sevmelidir ve benden sonraki imamlara tabi olmalıdır. Şüphesiz onlar benim itretimdir (öz yakınlarımdır). Benim tiynetimden (toprağım-dan) yaratılmışlardır. Onlara ilim ve hikmet verilmiştir. Ümmetimden onların fazilet ve üstünlüğünü...