Seninle oturup kalkan kimseye karşı güzel davran ki Müslüman olasın. Emali’es-Seduk, 168/13 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Hasan Askeri (as.)’ın Şialarla İrtibatı

İmam Rıza (a.s.) Horasan'a geldikten sonra âl-i Ebu Talib seyyidleri çeşitli nedenlerden dolayı İslam ülkesinin muhtelif bölgelerine hicret ettiler. Irak'taki şialar ve aleviler üzerindeki baskı arttıkça hicret edenlerin sayısı da arttı. Şialar yaşamlarını sürdürmek için daha emniyetli yerlere hicret etmeye mecbur oldular. Arap topraklan Emevi düşünce tarzı ve ruhiyelerinin...

İmam Hasan Askeri(a.s)’ın Kısaca Hayatı

Kimlik bilgisi Adı :Hasan Künyesi:Ebu Muhammed Lakabı:Askeri Baba adı : Ali (as) Anne adı: Susen (Hudeyse) Doğum yeri: Samirra Doğum tarihi: 8 R.Evvel 232 hk. Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu Şehadet yılı :8 R.Sani Şehadet yeri : Samirra (Irak) Şehadet sebebi :Abbasi harifelerinden  Mutemid'in İmam'ı zehirlemesi Çocukluk dönemi    İmam Hasan Askeri (as) 22 yaşına kadar babası İmam Hadi ile beraber Irak'da yaşadı...

İmam Hasan Askeri (as.)’ın İmameti

Şiaların on birinci imamı olan İmam Hasan b. Ali Askeri (a.s.), Merhum Küleyni'nin nakline göre hicri 232 yılının Ramazan veya Rabi'üs Sani ayında dünyaya gelmiş ve 28 yıl yaşamıştır.[1] İbn-i Hallekan, İmam'ın 231 yılının aylarından birinde perşembe günü dünyaya geldiğini söylemiş. Ve İmam'ın 232 yılının Rabi'üs Sani ayının altısında...