Ameli temizlemek amelden daha zordur. Niyeti fesattan halis kılmak da amel edenler için uzun cihaddan daha zordur. el-Bihar, 77/288/1 İmam Ali (a.s)

İmam Cevad (as)’dan Öğütler

İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: “En üstün ibadet ihlastır.”‌[1] İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur: “Hiç kimseyle Allah’la ilişkisini bilmedikçe düşmanlık etme. Eğer iyi bir insan olursa, Allah onu sana teslim etmez. Eğer kötü bir insan olursa onun hakkındaki bu kötü tanıyışın sana kifayet eder. O halde onunla düşmanlık etme.”‌[2] İmam Cevad...

İmam Cevad (as.)ın Hayatı

İmam Cevad (a.s.)"ın yaşam tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü halifeler, muhaliflerinin faaliyetlerinden emandâ olmak ve korunmak için siyasi kısıtlamalar getirerek daima masum imamlar hakkındaki haberlerin yayılmasına engel oluyorlardı, buna ek olarak da İmam Cevad (a.s.)"ın ömrü de fazla sürmediğinden onunla ilgili göz doldurucu haber ve bilgiler...

İmam Muhammed Taki (as)’ın Kısaca Hayatı

Kimlik bilgisi Adı :Muhammed Künyesi:Ebu Cafer Lakabı:Taki Baba adı : Ali Anne adı: Hayzeran Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 10 Recep 195 hk. Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu Şehadet yılı :Z.kede ayının sonu 220 hk. Şehadet yeri :Bağdat Irak Şehadet sebebi : Abbasi halifelerinden Mutesim'in zehirlemesi  Çocukluk dönemi Hz. İmam Rıza aleyhisselam'ın kırk küsur yaşında olmasına rağmen daha bir çocuğu olmaması Şiileri...