“Afiyet on parçadır. Bunun dokuz parçası Allah’ın zikri dışında susmakta ve bir parçası ise sefihlerle oturmayı terketmektedir.” Tuhef’ul-Ukul, 89 İmam Ali (a.s)

Tövbe, Yeniden Allah’a Dönüş

Soru Günahlarımdan dolayı çok pişmanım ve tevbe etmek istiyorum,acaba Allah tevbemi kabul eder mi? Cevap Yüce Yaratanımızın emirlerini icra etmediğimiz takdirde ruhumuz hastalar ve hastalanmış ruhumuzu yeniden ayağa kaldırmak için en iyi ilaç olan tövbeyi kullanmalıyız. Elbette öncelikle günahın ne kadar kötü olduğunun farkına varalım, günahların neler olduğunu anlayalım, helal ve haramları bilelim,...

Zikir ve Türleri

Soru Zikir nedir? Kaç tür zikir vardır? Zikre göre amel etmek, bireylerin manevî makam ve konumuna göre mi olmalıdır? İsimleri zikretmek gayb âlemine girme açısından insanın kabiliyetine bir etki eder mi? Kısa Cevap Zikir ve Allah’ı anmanın birçok ruhî ve ahlâkî yapıcı etkisi vardır ve bunun karşısında Allah’ın kulunu hatırlaması, kalbin aydınlanması,...

Sakatat Yemenin Ruhsal Etkisi

Soru Ciğer, yürek ve böbrek gibi hayvan sakatatlarını yemenin bedensel ve ruhsal olarak insan bedenine etkileri ne olabilir? Lütfen bunu nakledilmiş hadisler ışığında açıklar mısınız? Özet olarak İslâm’ın, hayvanların bu gibi iç organlarını yeme hususundaki görüşü nedir? Cevap 1. İnsan beden adındaki bir kalıp ve ruh adındaki bir özden teşkil olmuştur. İnsan...

Rızık ve İnsanın Çabası

Soru Belirlenmiş rızıkla insanın çabası arasındaki ilişki nedir? Kısa Cevap Rızık iki kısımdır: 1. Kazanılması gereken rızık 2. Kesin olan rızık Kesin olan rızık, insana verilmiş olan varlık, ömür, çeşitli imkânlar, aile ortamı ve yetenekleri gibi şeylerdir. Bu tür rızıkla insan, çaba sarf edebilmek için gereken güç, dikkat ve beceriye sahip olur ve iş yapmaya...

Rızık Hakkında Hadisler ve Dualar

Soru Selam ve kolay gelsin. Rızık hakkında ne gibi rivayetler vardır? Helâl rızıka ulaşmanın yolları nedir? Rızkı çoğaltan dualar hangileridir? Rızkı azaltan ameller nelerdir? Kısa Cevap Rızkı maddiyatla sınırlayan halkın algısının tersine, rivayetler onu daha geniş bir manada tutmuş, kapsamını ister maddî olsun ister manevî Allah’ın bütün nimetleri olarak genişletmiştir. Bununla birlikte...

Öfkelenmek

Soru Çok sinirli birisiyim,yerli yersiz herşeye öfkeleniyorum. Bu kötü özellik hakkında bilgi almak istiyorum. Cevap Yüce Allah her canlının içine sinirlenmek, öfkelenmek ve kızmak gibi duyguları yerleştirmiştir. Bunlar haddi zatında kötü duygular değildir, çünkü bu duygular sayesinde birey kendisini koruya bilir, tür ve aileyi muhafaza edebilir, toplumsal düzen sağlanır, dünya ve ahiret...

Nehcü’l-Belağa’da İrfan

Soru Acaba irfan bağlamında Nehcü’l-Belağa’da numuneler mevcut mudur? Eğer mevcut ise bunlar teorik irfanla mı, yoksa pratik irfanla mı alakalıdır? Kısa Cevap İrfan, imamların nazarında pratik ve teorik irfan olmak üzere iki kısma ayrılmamaktadır ve onların siyer ve lisanlarında pratik irfan teorik irfandan ayrı değildir. Zira onlar pratik irfanla hakikatlerin tanımını elde...

Müslüman Gençliğin Özellikleri

Soru İslamiyette genç ve Müslüman gençliğin özellikleri nelerdir? Cevap Bu bağlamda İslam dini ve önderleri gençlere çok ehemmiyet vermiş, yüce insani kemallere gençlik döneminde ulaşıla bileceğini hatırlatarak, özel bir eğitim metodu sunmuştur. İslam’ın vazgeçilemez temel esaslarından biri “Nesil güvenliği”dir. Eşsiz bir hayat nizamı olan İslam, ortaya koyduğu “Akıl, din, can, mal ve nesil...

Kanaatin Ölçüsü

Soru 1. Bendenizin İslâm’da bahsedilen kanaat konusunda kafam çok karışık. Günümüzde insan yaşantısında hangi seviyede olmalı ki ona kanaatkâr densin? Geçen gün Miracu’s-Saadet adlı kitapta bu konuda (fakirlik ve kanaatin fazileti hakkında) bir şeyler okudum. Bir taraftan Allah’ın kullarına rızık veren ve herkesin bu dünyada bir kısmetinin olduğu söylenmekte -ki...

Kanaatin Etkileri ve Cimrilikle Farkı

Soru Kanaatin hayatımıza etkileri nelerdir ve onu cimrilikle nasıl ayırt edebiliriz? Kısa Cevap Kanaat lügatte ihtiyaç duyulan eşyalardan daha azıyla yetinme ve şahsın nasibinde olan şeye razı olması manasına gelmektedir. Kanaat kelimesi bazen hadislerde mutlak razı olma manasında da kullanılmıştır. Kanaat ve cimrilik arasındaki fark hakkında şunları söylemek gerekir: Kanaat daha çok...

İslâm’da Çevrenin Temizliği ve Korunması

Soru Toplumların ilerlemesi, şehirlerin genişlemesi ve gelişmesini göz önünde bulundurduğumuzda, vatandaşların çevreyi temiz tutma ve koruma hususundaki görevleri nelerdir? Dinî kaynaklar, bu konularda ne gibi kanun ve öneriler sunmaktadır? Kısa Cevap Hayat kaynağı olan İslâm dini evrensel ve kâmil bir dindir. İslâm dini bu özelliğinden dolayı insan hayatının çeşitli alanlarındaki bütün ihtiyaçlarını...

İbn-i Arabî

Soru Sizin İbn Arabî hakkındaki görüşünüz nedir? Acaba gerçekten İmam Humeynî ve Şehit Sadr, onu güzellikle yâd etmişler midir? Allâme Tabatabâî’nin İbn Arabî hakkındaki görüşü nedir? Acaba onun İbn Arabî hakkındaki görüşü de olumlu mudur? Detaylı Cevap Ayetullah Hasanzade Âmulî şöyle diyor: Necef-i Eşref’te Seyyid Gazî Tabatabâî’nin ünlü şakirtlerinden olan bizim bazı...

Gıybet

Soru Gıybet nedir,ne gibi zararları vardır, ayrıca bu hastalıktan kendimizi nasıl kurtara biliriz? Cevap Gıybetin Tanımı Genelde fakihlerimiz gıybeti şu şekilde tarif etmektedirler: “Gıybet; bir kişi hakkında onun bulunmadığı bir yerde hoşlanmayacağı şeyler söylemek, kınamak ve kötülemek maksadıyla onu halk arasında hoş karşılanmayacak şeylerle nitelendirmektir.” Resulullah (s.a.a) Ebuzer’e şöyle buyurmuştur: “Ey Ebuzer! Gıybetten sakın,...

Evlilikte Dikkat Edilmesi Gereken Ölçüler

Soru İki kişinin evliliğinde gerekli olan ölçüler ve riayet edilmesi iyi olan kıstaslar nelerdir? Evlilikte denkliğin manası nedir? Kısa Cevap İslamî öğretilerde Allah’a tevekkül etmek, iki rekât namaz kılmak ve uygun bir eş bulup başarılı bir evlilik yapmak için dua etmeye ek olarak, başarısız evliliklerin önünü almak için eş seçiminde gerekli dikkat...

Duaların Kabul Şartları

Soru Etmiş olduğumuz dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir? Kısa Cevap Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana,...

Çocuk Eğitiminde Anne ve Babanın Rolü

Soru Çocuk eğitiminde anne ve babanın rolü nedir? Nelere dikkat etmeleri ve neleri uygulamaları gerekir? Cevap Ailede anne ve babadan en fazla etkilenerek, düşünce ve karakterlerini şekillendirenler çocuklardır. Bu yüzden gelişim için, en önemli faktör ailedir. Ailede bulunan fertler birbirine bağlı ağlar gibi sürekli alış veriş halindedirler. Çocuk, ilk önce ailede belirli...

Boşanma

Soru İslamiyetin boşanmaya bakışı nasıldır? Boşanmanın zararları nelerdir? Cevap İslamiyet’in en fazla önem verdiği konuların başında fertlerin psikolojik rahatlıkları ve nesillerin güven içinde tutulması gelmektedir. Bunun için fıkıh ve hadis kitaplarımızda “nikâh” akdiyle başlayan evlilik kurumu, bir yönüyle hukuksal bir işlem, bir yönüyle de ibadettir. Hem hakkunnastır ve hem de hakkullahtır. İslâmiyet’e...

Allah’a Ulaşma Yolunda Ağlamanın Önemi

Soru Ağlamayı irfani bir bakış açısıyla, nasıl Allah aşkı ve sûlukla[1] birleştirebiliriz? Cevap Allah yolunda ilerleyen ve ona ulaşma arzusunda olan kimse, gerçek tövbe edenlerden olmak istiyorsa, en içten duygularıyla ve ihlâsla ağlamalıdır. Bu ağlamaları oluşturabilmek için çokça çaba sarf etmeli ve kıymetini de bilmelidir. Ne yaparsa yapsın yine de ağlayamıyorsa, hiç...

Allah Dostlarının Özellikleri

Soru Allah dostlarının özellikleri nelerdir? İnşallah bu özellikleri kendimizde oluşturalım ve bizler de Allah dostlarından olalım. Cevap Cerir-i Hz. İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu naklediyor: Allah Resulü (s.a.a) buyurdu ki: “Allah’ı azametiyle tanıyan birisi diline hâkim olur, karnını haram maldan korur, oruç tutar ve ibadet eder.[1] Şöyle soruldu: Ey Allah’ın Resulü! Anamız babamız...

Allah Sevgisine Ulaşmanın Yolları

Soru İnsan yüce Allah’ın sevgisini nasıl kazana bilir, yani Allah’ın bizi sevmesi için neler yapmalıyız? Kısa Cevap Hiç şüphesiz Allah sevendir, fakat Allah’ın sevmesiyle biz insanların sevmesi çok farklıdır. Allah seviyor dediğimiz zaman bizim sevdiğimiz gibi algılamamalıyız, zira insan sevgisi bir takım duygusal hareketlenmeler ve değişimler sonucu oluşmaktadır ve Allah bu tür...

Ye’cüc ve Me’cüc Kavmi

Soru Mümkünse Ye’cüc ve Me’cüc hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Bunlar kimlerdi? Zülkarneyn onları yok etti mi? Gelecekte yeniden gelecekler mi? Kısa Cevap Bu husustaki Kur’an âyetlerinden, Tevrat’taki konulardan ve tarihî verilerden anlaşıldığı kadarıyla bu topluluk Kuzey Asya bölgesinde yaşamakta olup güney ve batıya vahşi saldırılarıyla facia yaratmışlardır. Zülkarneyn setinin kapatılmasıyla onların...