Haftada bir gün dini hususunda araştırma yapmayan ve dini hakkında soru sormayan Müslüman ne de kötüdür. Bihar’ul-Envar, c. 1, s. 176 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi (62)

Hikmet İklimi (62)