Ey tüccar topluluğu! Şüphesiz şeytan ve günah, alışverişte hazır bulunurlar. O halde alışverişinizi sadaka ile karıştırın. Kenzü’l-Ummal, 9440 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ramazan Fıkhı 16. Bölüm / Fidye ve Fidye Kullanım Yerleri

Ramazan Fıkhı 16. Bölüm / Fidye ve Fidye Kullanım Yerleri