Kendini terbiye etmek için en iyi yardımcı kanaattir. Gurer’ul Hikem, 3191 İmam Ali (a.s)

Mah-ı Matem

Mah-ı Matem