“Güzel ahlaktan daha tatlı bir hayat yoktur.” İlel’uş-Şerayi’, 560/1 İmam Sadık (a.s)

İmam Ali a.s Şehadeti

İmam Ali a.s Şehadeti