Bela kapılarını dua ile kapatın. el-Bihar, 93/288/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

2018 – 9 Muharrem – Tasua -Gecesi – Kevser Ehlibeyt Mescidi

2018 – 9 Muharrem – Tasua -Gecesi – Kevser Ehlibeyt Mescidi