Odalarınızı örümcek ağlarından temizleyin, çünkü onları bırakmak fakirlik meydana getirir. Vesail’uş-Şia, 3/575/2 İmam Ali (a.s)

Farzların Önemi – Ahlak ve Erdemler 12. Bölüm

Farzların Önemi – Ahlak ve Erdemler 12. Bölüm