İnsanların en akıllısı insanlarla en iyi geçinendir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi 79. Bölüm 20.06.2019

Hikmet İklimi 79. Bölüm 20.06.2019