Her kim bir günahı ve çirkinliği ifşa ederse, onu yapan kimse gibidir. Her kim bir mümini bir şeyle kınarsa kendisi onu işlemedikçe ölmez.el-Kafi 2/356/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

O’na Doğru 8. Bölüm / Kur’an’a Göre Kibirli İnsan

O’na Doğru 8. Bölüm / Kur’an’a Göre Kibirli İnsan