Ömrün hakkında dirhem ve dinarından daha çok cimri davran.”(Mekarimü’l-Ahlak, c.2, s.363) Hz. Muhammed (s.a.a)

O’na Doğru 8. Bölüm / Kur’an’a Göre Kibirli İnsan

O’na Doğru 8. Bölüm / Kur’an’a Göre Kibirli İnsan