Görüş açısından insanların en üstünü meşveret edilen kimsenin görüşünden müstağni olmayan kimsenin görüşüdür. Gurer’ul-Hikem 3152 İmam Ali (a.s)

Hz. Hasan’ın (a.s) Şehadeti

Hz. Hasan’ın (a.s) Şehadeti