“Her kim doğru bir şekilde abdest alır ve sonra camiye giderse abdesti bozulmadığı müddetçe sürekli namaz halinde sayılır.” el-Bihar, 80/237/11 İmam Ali (a.s)

Hz. Hasan’ın (a.s) Şehadeti

Hz. Hasan’ın (a.s) Şehadeti