“Ümmetim birbirine karşı kin beslemedikleri sürece asla onlar karşısında bir düşman boy gösteremez.” Kenz’ul Ummal, 11044 Resulullah (s.a.a)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 19. Bölüm / İnsan Nefsini Nasıl Tanıyabilir?

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 19. Bölüm / İnsan Nefsini Nasıl Tanıyabilir?