Şüphesiz dil, her hayrın ve şerrin anahtarıdır; o halde bir mu’mine yakışan, altın ve gümüşünü mühürleyip sakladığı gibi, dilini de muhafaza etmesidir.(Tuhafü’l-Ukul, s.298) İmam Muhammed Bâkır (a.s)

O’nun İzinde 13. Bölüm / Peygamberimizin Çocukluk Dönemi

O’nun İzinde 13. Bölüm / Peygamberimizin Çocukluk Dönemi