“Şakalaşan kimsenin mutlaka aklından bir şey eksilir.” Nehc’ul-Belağa, 450. hikmet İmam Ali (a.s)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 13. Bölüm / İnsanın Yaradılış Hikmeti ve Ruh

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 13. Bölüm / İnsanın Yaradılış Hikmeti ve Ruh