Allah, benim sözlerimi duyup anladıktan sonra, benden taraf (başkalarına) ulaştıran kimsenin yüzünü güldürsün.Kenzu’l-Ummal, 29163 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hz. Cafer Sadık’ın Şehadeti

Hz. Cafer Sadık’ın Şehadeti