Seninle oturup kalkan kimseye karşı güzel davran ki Müslüman olasın. Emali’es-Seduk, 168/13 Hz. Muhammed (s.a.a)

İmam Ali’nin (a.s) Viladeti

İmam Ali’nin (a.s) Viladeti