Orta yoldan gidiniz ki ileri gidenler (guluv ve ifrat edenler) size dönsün, geride kalanlar da size yetişsin. Mustedreku’l-Vesâil, C. 11, s. 265. İmam Muhammed Bâkır (a.s)

Akaid3-Dini Araştırmanın Gereği-2

Akaid3-Dini Araştırmanın Gereği-2