Ölülerle düşüp kalkmaktan sakının.Kendisine, “Ey Allah’ın elçisi! Ölüler kimlerdir? diye sorduklarında ise şöyle buyurdu: “Zenginliği sebebiyle azan her zengin! Tenbih’ul-Havatir, 2/32 Hz. Muhammed (s.a.a)

Başkasının Kusurlarıyla Uğraşmak

Başkasının Kusurlarıyla Uğraşmak