“Ümmetim birbirine karşı kin beslemedikleri sürece asla onlar karşısında bir düşman boy gösteremez.” Kenz’ul Ummal, 11044 Resulullah (s.a.a)

Melekuti İnsan – Ahlak ve Erdemler 11. Bölüm

Melekuti İnsan – Ahlak ve Erdemler 11. Bölüm