Üç şey imanın gerçeklerindendir: Darda olduğu halde infak etmek, insanlara karşı insaflı davranmak ve ilim öğrenmek isteyen kimseye ilim bağışında bulunmak. el-Bihar, 77/52/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

Melekuti İnsan – Ahlak ve Erdemler 11. Bölüm

Melekuti İnsan – Ahlak ve Erdemler 11. Bölüm