“Şüphesiz selam vermek güzel ahlaktandır.” Gurer’ul-Hikem, 3404 İmam Ali (a.s)

18- Vesvese ve İlhamın Farkları

18- Vesvese ve İlhamın Farkları