Doğruluk emanettir, yalan ise hıyanet. Gurer’ul Hikem, 1116 İmam Ali (a.s)

18- Vesvese ve İlhamın Farkları

18- Vesvese ve İlhamın Farkları