Görüşlerin derinliğine erişemediği ve düşüncelerin ulaşamadığı konularda kendi görüşünle amel etme. Nehc’ul-Belağa, 87. hutbe İmam Ali (a.s)

18- Vesvese ve İlhamın Farkları

18- Vesvese ve İlhamın Farkları