Misafir rızkını getirir, ev halkının günahlarını götürür. el-Bihar, 75/461/14 Hz. Muhammed (s.a.a)

Erbain Ziyareti

Erbain Ziyareti