Namazı ilk vaktinde kılmanın son vaktinde kılmaya üstünlüğü ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Sevab’ul Ummal, 58/2 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

MİNBERDEN EKRANA – 14 RAMAZAN (20/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 14 RAMAZAN (20/05/2019)