Kendinden aşağıda olana merhamet et ki kendinden yukarıda olan da sana merhamet etsin.Gurer-ul Hikem, h. 2422 İmam Ali (a.s)

Hz. Zeynelabidin’in Hayatta Kalması

Hz. Zeynelabidin’in Hayatta Kalması