“Ahmak insanın kendine verdiği ziyanı düşman düşmanına veremez.” Nehc’us-Saadet, 3/225 İmam Ali (a.s)

Minberden Ekrana 21.05.2020

Minberden Ekrana 21.05.2020