Kulağın hakkı, onu gıybetten münezzeh kılman ve helal olmayan şeyi işitmekten alı koymandır. el-Hisal, 566/1 İmam Zeyn-el Abidin (a.s)

Namazda Huşu ve Teveccühü Sağlamanın Yolu (4) (26/06/2019)

Namazda Huşu ve Teveccühü Sağlamanın Yolu (4) (26/06/2019)