İnsanlar ömürleriyle yaşamaktan çok, iyilikleriyle yaşarlar; ecelleriyle ölmekten çok, günahlarıyla ölürler. el-Bihar 5/140/7 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Namazda Huşu ve Teveccühü Sağlamanın Yolu (4) (26/06/2019)

Namazda Huşu ve Teveccühü Sağlamanın Yolu (4) (26/06/2019)