İnsanlarla müdara etmek (iyi geçinmek), imanın yarısıdır; onlara şefkatli davranmak ise, (mutlu bir) hayatın yarısıdır.Kafi, c. 2, s. 117 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ramazan Fıkhı 1. Bölüm / Fıkıh İlmi ve Önemi

Ramazan Fıkhı 1. Bölüm / Fıkıh İlmi ve Önemi