Zayıfın hakkının güçlüden hiçbir korku ve titreme olmaksızın alınmadığı bir ümmet asla temizlenemez. el-Bihar, 77/258/1 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ramazan Fıkhı 1. Bölüm / Fıkıh İlmi ve Önemi

Ramazan Fıkhı 1. Bölüm / Fıkıh İlmi ve Önemi