Dünya bir andır; o halde onu itaatle geçirin. el-Bihar, 77/164/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ahlak-i Yöntemler (1)

Ahlak-i Yöntemler (1)