Müslümanlar kardeştir. Kanları eşittir. En düşükleri de eman verebilir. Onlar başkaları karşısında tek bir el gibidirler. el-Bihar, 100/46/6 Hz. Muhammed (s.a.a)

MİNBERDEN EKRANA – 7 RAMAZAN (13/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 7 RAMAZAN (13/05/2019)