İnsanlar arasında huzuru en az olanlar cimrilerdir.Bihar’ul-Envar, C. 70, S. 300 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi 130. Bölüm 02.07.2020

Hikmet İklimi 130. Bölüm 02.07.2020