“İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyle iken onlar gaflet içinde yüz çevirdiler.” Enbiya, 1

Tefsir-Bakara 21-22 4.Bölüm

Tefsir-Bakara 21-22 4.Bölüm