“Allah’ın rahmetinin belirtilerine bir bak, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ölüleri O diriltir. O her şeye kadirdir.” Rum, 50

MİNBERDEN EKRANA – 23 RAMAZAN (29/05/2019)

MİNBERDEN EKRANA – 23 RAMAZAN (29/05/2019)