Rabbim bana farzları eda etmeyi emrettiği gibi, insanlarla iyi geçinmeyi de emretmiştir. (El-Kafi, c.2, s.117) Hz. Muhammed (s.a.a)

Cehennem Kapılarında Yazılan Yazılar – 2 (22/04/2019)

Cehennem Kapılarında Yazılan Yazılar – 2 (22/04/2019)