Bidatçıya tebessüm eden, dinini yok etmede ona yardımcı olmuştur. el-Bihar 47/217/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

5- Nefis ve Donanımları

5- Nefis ve Donanımları